Hitachi-LG
კოდი: BP55EB40
417 ლარი*
მიუწვდომელა
 
Type: external; Media types: CD-RW, DVD±R, DVD±RW, BD-ROM, CD-ROM, DVD-ROM, BD-R, BD-RE; Connection: 2xUSB 2.0; Disc loading type: via tray; Color: black; Weight: 270 g
კოდი: GH24NSD5
73 ლარი*
მიუწვდომელა
 
Type: internal; Media types: CD-RW, DVD±RW, CD-ROM, DVD-ROM; Connection: SATA; Disc loading type: via tray; Color: black;
მენიუ
კატალოგი
კატალოგი